Den eviga frågan om vargen

Den eviga frågan om vargen grundar sig i hur många vargar som sammanlagt skall finnas i Sverige. Debatten står mellan de som helst vill att vargen inte alls ska existera i landet och de som kräver att det åtminstone finns över tusen. I enlighet med EU:s direktiv för en gynnsam bevarandestatus borde det nämligen finnas en stam på tusen djur om man vill undvika att arten dör ut inom hundra år.

Vargen lever farligt i Sverige

Den 8 januari år 2013 verkade vargens dödläge vara ett minne blott. Regeringens vargkommitté som består av företrädare för miljöorganisationerna, djurägarna, samerna och jägarna hade slutligen enats om att arten skulle finnas kvar. Vad vargengällde djuren hade man länge förhandlat om behovet kring både skadeförebyggande insatser och skyddsjakt, men även möjligheterna till att genetiskt utöka vargstammen. Trots att man lade upp gemensamma riktlinjer gällande ämnet fortsätter frågan att vara besvärlig politiskt.

Vargens öde påverkar de olika politiska partiernas popularitet. Exempelvis Centern tappar röster i de län där vargen lever, eftersom invånarna önskar jakt av djuren. Samtidigt värvar andra partier såsom Sverigedemokraterna fler anhängare på dessa orter med tanke på att de är vargmotståndare. Även bland jägare märks detta på att Jägareförbundets medlemmar har skrivit ut sig och gått med i Jägarnas Riksförbund. Det förstnämnda förbundet förespråkar 150 vargar i Sverige, medan det sistnämnda accepterar nolltolerans.

I Värmland finns det flera vargrevir i de skogsdominerade områdena runt om i länet. Studier visar att vargen förekommer regelbundet i hela länet och uppskattar att det är fråga om 30 stycken vargrevir. Under vintern 2014-2015 fanns enligt inventeringsresultat sammanlagt 180 vargar i Värmland. Förekomsten av bytesdjur påverkar inte mängden vargar i de olika landskapen med tanke på att det finns tillräckligt med passande byten över hela Sverige. Det som påverkar vargstammens storlek är däremot socioekonomiska faktorer såsom befolkningstäthet och industriområden.

Vi måste värna om alla djurarter på vår jord.